Home   Hírek   Évindító tájékoztató

Évindító tájékoztató

A 2020/2021. nevelési év kezdetére – 2020.09.01-től – vonatkozóan az alábbiakról tájékoztatjuk a szülőket. Az intézkedések célja mindannyiunk (gyermekek, családok, óvoda dolgozói) egészségének védelme és a fertőzés megelőzése.

 • Az óvoda folyamatos fertőtlenítő takarításáról, valamint a személyi higiénés szabályok betartásáról, betartatásáról az intézmény vezetése gondoskodik.
 • Az óvodai nevelésben, ill. az intézmény működtetésében csak egészséges, tünetmentes dolgozók vehetnek részt.
 • A gyermekekkel foglalkozó pedagógusok, nevelőmunkát segítő munkatársaink maszkot viselnek az épületen belül.
 • Az óvodát csak teljesen egészséges gyermekek látogathatják. Amennyiben a szülők gyermeküknél tüneteket észlelnek, úgy gondoskodniuk kell orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az óvodát a lehető legrövidebb időn belül értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus gyanú, vagy igazolt fertőzés van.
 • Amennyiben a gyermeknél napközben fertőzés tünetei észlelhetőek haladéktalanul elkülönítésre kerül, valamint értesítjük az óvoda orvosát és a szülőt. Ezt követően az orvos utasításai alapján járunk el. A gyermek az óvodába kizárólag orvosi igazolással térhet vissza.
 • A szülők továbbra is a bejáratnál adják át a gyermekeket, akik kézfertőtlenítés, lázmérés, cipők fertőtlenítése után léphetnek be az óvoda épületébe. Hazamenetelkor a szülők szintén a bejáratnál várhatják meg a gyermekeiket. Otthoni játékot nem lehet behozni az intézménybe.
 • A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 51.§ (2) bekezdése alapján a gyermek óvodai távolmaradását továbbra is igazolni kell, amely történhet orvosi dokumentummal, vagy az intézmény házirendjében rögzítettek szerint előzetes szülői kérelem alapján.
 • Az óvodába újonnan felvett (Süni csoportos) gyermekekre a befogadási, beszoktatási időszakban a szülői értekezleten elhangzott szabályok vonatkoznak.
 • A közösségi terekben az előírt 1,5 m védőtávolság tartása az óvodai korosztályból fakadóan nem megoldható.
 • Az óvodai nevelés első félévében nem kerül sor rendezvények, külső programok szervezésére.
 • Szülői értekezleteket csak a járványügyi előírások betartása mellett tartunk: szabadban, vagy zárt térben maszkkal.

Kérjük a szülőket, hogy az óvodai élettel kapcsolatban kizárólag weblapunkról tájékozódjanak, ahol minden szükséges információt közzéteszünk.

Kérjük továbbá, hogy weblapunkat rendszeresen látogassák, mert a fenti intézkedések módosításig, vagy visszavonásig maradnak érvényben. Módosításra a járványügyi helyzet, ill. a jogszabályi környezet alakulásától függően azonban bármikor sor kerülhet.

Budaörs, 2020.08.28.

Gyöngyösi Mária
intézményvezető

 
 • Calendar icon 2020. augusztus 28. péntek
 • Category icon Hírek