Home   Gyermekétkeztetés

Gyermekétkeztetés

Intézményünk napi háromszori – tízórai, ebéd, uzsonna – étkezést tud biztosítani a gyermekek részére, melynek térítési díja:

br. 519,43 Ft

A térítési díjat a Szülő által megjelölt e-mail címre havonta megküldött számla alapján kell átutalással megfizetni.

Külön kérésre a számlát nyomtatott formában is biztosítani tudjuk.

Az érvényesen jelzett lemondások alapján fel nem használt térítési díj összegét a következő havi számlán jóváírjuk, vagy a gyermek óvodai jogviszonyának megszűnése esetén a szülő által megjelölt bankszámlaszámra visszautaljuk.

A szülő kérelmezheti jóváíró számla kiállítását és a fel nem használt összegnek a tárgyhónapra jutó térítési díjat meghaladó mértékének visszafizetését a titkar@makszemovi.hu címre küldött üzenet útján.

Az étkezést lemondani a tárgynapot megelező munkanapon 9.00 óráig van lehetőségük a Szülőknek, az alábbi e-mail címre küldött üzenettel:

etkezes@makszemovi.hu

Amennyiben nincs lehetősége a Szülőnek a fenti e-mail címen jelezni a módosítási szándékát, akkor ezt megteheti az óvoda aulájában kihelyezett, erre rendszeresített füzetben, valamint szóban a 23/421-596-os telefonszámon is. Felhívjuk azonban a Tisztelt Szülők figyelmét, hogy a nem írásban (e-mailben, vagy füzetben) történt jelzések esetében reklamációt nem áll módunkban elfogadni.

Amennyiben a gyermek szülői jelzés nélkül egymást követő két nevelési napon nem jelenik meg az óvodában, akkor a 3. naptól nem vesszük figyelembe az étkezők létszámának meghatározásakor. Felhívjuk a Szülők figyelmét, amennyiben a gyermek nem szerepel az adott napra meghatározott étkezők létszámában, akkor azon a nevelési napon nem tudunk részére étkezést biztosítani!

Ingyenesen biztosítjuk az intézményi étkeztetést az 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 21/B. § (1) bekezdés a) pontja szerint amennyiben a térítési díj fizetésre kötelezett szülő a 328/2011. (XII.29.) Kormányrendelet 17. § (2) bekezdés a) pontja szerint az ingyenes intézményi gyermekétkeztetés igénybevételéhez a Kormányrendelet 6. melléklete szerinti alábbi nyilatkozatot az intézményvezető részére benyújtja:

Nyilatkozat ingyenes gyermekétkeztetés igénybevételéhez