Home   Bemutatkozás

Bemutatkozás

Óvodánk 1986 óta működik  Budaörsön.
Az óvoda épülete lakótelepi környezetben, emeletes házakkal patkó alakban szegélyezve, egy domboldalon helyezkedik el.

A Mákszem Óvoda 4 csoportjában, összesen 100 gyermek nevelését tudjuk biztosítani. A csoportok közel azonos életkor szerint szerveződnek. Minden csoportban két óvodapedagógus végzi a nevelői munkát, pedagógiai asszisztens és egy dajka segítő közreműködésével. Fejlesztő pedagógusunk naponta végez felzárkóztató és tehetséggondozó foglalkozásokat. Heti egy alkalommal logopédus, és pszichológus foglalkozik a gyermekekkel.

Csoportszobáink barátságosak, ahol sok játék várja a gyermekeket. Minden csoportszobában galéria található, amely számos játéktevékenységnek biztosít helyet. 2001-ben épült nagy alapterületű, korszerűen felszerelt tornatermünk, amely a testnevelés foglalkozások mellett különböző programoknak és óvodai rendezvényeinknek helyszíne. Városi szinten is kiemelkedő méretű udvarral rendelkezik óvodánk, ahol naponta több órát töltenek gyermekeink. Udvarunkon a korszerű mászókák és egyéb játékok mellett nyáron napellenzővel ellátott homokozók, télen a szánkódomb nyújt változatos szórakozást óvodásaink számára. Szabadtéri sportolásra foci- és kosárlabdapályának biztosít lehetőséget.

Óvodánk gyermekközpontú, érzelmi biztonságot megalapozó légkör megteremtésére törekszik, amely lehetővé teszi óvodásaink sokoldalú személyiségfejlesztését. Nevelőtestületünk elkötelezte magát a környezettudatos magatartás alakítása és az egészséges életmódra nevelés mellett. Kiemelt feladatának tekinti ezen felül a természethez és a szülőföldhöz fűződő pozitív érzelmi viszony megalapozását, az identitástudat alakítását, a múlt értékeinek átörökítését, ápolását a családokkal való szoros együttműködés keretében.

Pedagógiai alapelveink:

    • A gyermeki személyiség tisztelete, feltétel nélküli elfogadása.
    • Gyermekközpontú nevelés, mely szereteten, megbecsülésen alapul, ennek megfelelően törekszünk a gyermek személyiségének differenciált fejlesztésével képességeinek kibontakoztatására, a tehetséggondozásra.
    • Biztosítjuk a gyermekek mindenekfelett álló érdekének érvényesülését: személyiségének gondozását, elfogadását, befogadását, szeretetét, megbecsülését, óvását.
    • A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, melyben óvodánk sajátos eszközeivel kiegészítő szerepet vállal.
    • A családi és az óvodai nevelés összehangolása érdekében élünk a partnerközpontú együttműködés lehetőségével.

A napirendben biztosítjuk gyermekeink egészséges fejlődését, a gyermeki közösségben végezhető, sokoldalú, életkornak és egyéni fejlettségnek megfelelő, a gyermeki kíváncsiságra épülő változatos tevékenységeket. Napirendünkben a legtöbb időt gyermekeink legfőbb tevékenysége a szabad játék kapja. A játék kitüntető szerepének biztosítása mellett ügyelünk az egyes tevékenységek között a megfelelő arányok kialakítására.

Nevelőmunkánk eredményeképpen olyan gyermekeket kívánunk óvodás koruk végén útjukra bocsátani, akik képesek önállósodni, önállóan problémákat megoldani és véleményt nyilvánítani, ugyanakkor együtt tudnak működni társaikkal, harmóniában élnek a természettel, valamint életük részévé vált a magyar népi kultúra ápolása.