Home   Étkeztetés

Étkeztetés

Intézményünk napi háromszori – tízórai, ebéd, uzsonna – étkezést tud biztosítani a gyermekek részére, melynek térítési díja:

br. 936 Ft/nap/fő

A térítési díjat a Szülő által megjelölt e-mail címre havonta megküldött számla alapján kell átutalással megfizetni.

Utaláskor a megjegyzés/közlemény rovatba fel kell tüntetni a gyermek teljes nevét és a számla sorszámát (202X/V0000XXX).

Az érvényesen jelzett lemondások alapján fel nem használt térítési díj összegét a következő havi számlán jóváírjuk, vagy a gyermek óvodai jogviszonyának megszűnése esetén a szülő által megjelölt bankszámlaszámra visszautaljuk.

Az étkezést lemondani a tárgynapot megelőző munkanapon 9.00 óráig van lehetőségük a Szülőknek, az alábbi e-mail címre küldött üzenettel:

etkezes@makszemovi.hu

Az intézmény nem tud étkezést biztosítani azon gyermek részére, akinek étkeztetése a tárgynapra vonatkozóan lemondásra került, vagy aki a megelőző nevelési napon hiányzott és ennek okát, valamint a távolmaradás időtartamát a szülők a fenti e-mail címen 9.00 óráig nem jelezték írásban az óvoda felé!

Ingyenesen biztosítjuk az intézményi étkeztetést az 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 21/B. § (1) bekezdés a) pontja szerint amennyiben a térítési díj fizetésre kötelezett szülő a 328/2011. (XII.29.) Kormányrendelet 17. § (2) bekezdés a) pontja szerint az ingyenes intézményi gyermekétkeztetés igénybevételéhez a Kormányrendelet 6. melléklete szerinti alábbi nyilatkozatot az intézményvezető részére benyújtja:

Nyilatkozat ingyenes intézményi gyermekétkeztetés igénybevételéről