Home   Szolgáltatásaink

Szolgáltatásaink

Egyéni fejlesztés, tehetséggondozás

Az óvodai fejlesztő pedagógiai munka célja a tanulási nehézségek megelőzése. Mivel az olvasás – írás elsajátításához szükséges részképességek gyengesége már az óvodás korban felismerhetőek, ekkor érdemes elkezdeni a megelőző pedagógiai munkát.
Óvodánk fejlesztőpedagógusa, Gyarmati Csilla a nevelési év kezdetén felméri a tanköteles korú gyermekek részképességeit. A kiszűrt gyermekek óvodapedagógusaival – szükség esetén a logopédus és a pszichológus bevonásával – történt egyeztetést követően kialakítja a fejlesztés menetét és tartalmát. Az eredményesebb fejlesztés érdekében fogadóórán megbeszéli a szülőkkel a kapott eredményeket és megfogalmazzák az elérendő célokat. A fejlesztés ideje alatt folyamatosan konzultál az óvodapedagógusokkal és a szülőkkel, észrevételeivel segíti az iskolaválasztást.

Személyes jelenlét az óvodában: a hét minden napján

Telefon: 23/421-596Logopédiai ellátás

A tiszta artikuláció, az anyanyelv megfelelő fejlettsége elengedhetetlen az iskolába lépéshez, majd az olvasás-írás-, valamint az ismeretszerzés beszéddel összefüggő eszközrendszerének elsajátításához. A Pedagógiai Szakszolgálat munkatársa a beszédhibák felszámolásával, valamint a beszéddel összefüggő nyelvi- és kommunikációs zavarok javításával foglalkozik. Munkáját a fejlesztőpedagógussal, valamint a pszichológussal összehangoltan végzi. A terápiába elsősorban azok a gyerekek kerülnek be, akik tanköteles korba léptek, azonban a súlyos beszédhibás, ill. részképesség zavaros gyerekek fejlesztése már a korai években is elkezdődhet.

 


Pszichológiai szolgáltatás

Óvodánkban pszichológiai ellátás is elérhető.
A Holdfény Óvoda pszichológusa Hevesi Judit két fő területen segíti munkánkat. Egyik fontos feladata az óvodai pedagógiai munka pszichológiai eszközökkel történő megsegítése, a másik az egyes gyermekek lelki megtámogatása, képességbeli vagy magatartási-beilleszkedési nehézségek, tanítási-nevelési nehézségek, egyéni traumák esetében. A gyerekek megfigyelését elsősorban természetes óvodai közegükben végzi, gyakori konzultációban a szülőkkel és az óvodapedagógusokkal.
Amennyiben a problémák enyhítése ilyen formán nem lehetséges segítséget nyújt a Pedagógiai Szakszolgálattal történő kapcsolat felvételében.

E-mail: hevjud@gmail.com